Kwalificaties

In samenwerking met partners als het SNA (Stichting Normering Arbeid) en de brancheorganisatie NBBU (Nederlandse Bond voor Bemiddelings- en Uitzendondernemingen) werken wij hard om te voldoen aan de strenge eisen op het gebied van wet- en regelgeving. Deze certificeringen vormen een kwaliteitswaarborg voor onze opdrachtgevers en uitzendkrachten en zijn een belangrijke stap op weg naar een eerlijke en transparante uitzendbranche.

NBBU

De NBBU (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen) is de belangenbehartiger van 1.000 professionele intermediairs op de arbeidsmarkt.

Het lidmaatschap van de NBBU is een kwaliteitswaarborg voor goed ondernemerschap. Ondernemingen die lid zijn van de NBBU voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen op het gebied van administratie en organisatie. De leden van de NBBU kennen hun markt als geen ander.

Specialisten van de NBBU Servicedesk staan hen terzijde bij specialistische vragen op het gebied van cao’s, subsidies en (sociale) wet- en regelgeving. Daarmee ontzorgt een NBBU-bureau u in uw personeelszaken. Leden, die arbeidskrachten ter beschikking stellen, moeten het SNA-certificaat halen en worden gecontroleerd op naleving van de cao.

Download hier het certificaat van Bosters Uitzendbureau afgegeven door de NBBU

SNA

Stichting Normering Arbeid
Het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA-keurmerk) is ontstaan vanuit een sterke wens tot zelfregulering binnen de uitzendsector. Ondernemingen die het SNA-keurmerk mogen voeren, voldoen aan de gestelde eisen in het SNA-schema (o.a. de eisen in NEN 4400 norm). Deze norm is ontwikkeld voor Nederlandse (NEN 4400-1) en buitenlandse ondernemingen die zich op de Nederlandse markt begeven (NEN 4400-2) en die arbeid ter beschikking stellen en/of werk aannemen. De ondernemingen in het register van SNA worden periodiek gecontroleerd en alleen opgenomen als zij voldoen aan de gestelde eisen. De NEN 4400-1 stelt eisen aan:

  • de onderneming
  • de administratie
  • de personele administratie
  • de loonadministratie
  • de financiële administratie
  • in- en doorleen-situaties

Download hier het certificaat van Bosters Uitzendbureau afgegeven door de SNA.

Op zoek naar een baan?